21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 416 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 oktober 2010

Hierbij stuur ik u in aanvulling op de geannoteerde agenda voor de aanstaande Landbouwraad en conform toezegging van mijn voorganger uit het Algemeen Overleg van 13 oktober jl., de conclusies van het Belgisch Voorzitterschap naar aanleiding van de informele Landbouwraad die gehouden werd op 21 september jl. in La Hulpe, België.1 Deze Voorzitterschapsconclusies zullen onder diversen op de Landbouwraad van 26 oktober besproken worden.

De staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven