21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 1051 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S.

Voorgesteld 4 oktober 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat momenteel sportvelden nog een uitzondering hebben op het verbod van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;

constaterende dat de Green Deal Sportvelden als doel heeft om in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden;

overwegende dat er momenteel al vele sportvelden, bijvoorbeeld in de gemeenten Bladel en Haaren, met succes en tevredenheid van terreinbeheerders al jarenlang chemievrij worden beheerd;

verzoekt de regering, in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden op te nemen dat de huidige uitzondering voor sportvelden eindigt per 1 januari 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Ouwehand

Futselaar

Naar boven