21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 1050 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.

Voorgesteld 4 oktober 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie de toelating van glyfosaat, de werkzame stof van onder andere Roundup, met tien jaar wil verlengen;

constaterende dat glyfosaat een bedreiging vormt voor drinkwater en schadelijk is voor insecten, vogels, zoogdieren, waterorganismen en bodemleven;

constaterende dat glyfosaat onlangs door het internationaal kankeragentschap IARC is geclassificeerd als «waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen»;

verzoekt de regering, zich te verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie om de toelating van glyfosaat te verlengen met tien jaar;

verzoekt de regering tevens, in elk geval niet in te stemmen met een verlenging van de toelating van glyfosaat van langer dan drie jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Graus

Futselaar

Kuiken

Grashoff

Naar boven