21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 1035 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juli 2017

Conform de motie van de leden Visser en Lodders van 23 februari 2017 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 972) is er nader juridisch onderzoek uitgevoerd over het verzoek tot gegevensverstrekking aan de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw ten behoeve van het algemeen verbindend verklaarde Gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie. Het nader juridisch onderzoek heeft de eerder aan uw Kamer medegedeelde lijn bevestigd (Kamerstuk 33 910, nr. 26).

Op 6 juli 2017 heeft een overleg plaatsgevonden van vertegenwoordigers van LTO Nederland en de Brancheorganisatie Akkerbouw met de Staatssecretaris en met mij. Daarin hebben wij gezamenlijk bevestigd dat het van belang is om de stap naar uitvoering van het algemeen verbindend verklaarde onderzoeksprogramma te zetten. Met de sector zijn mogelijkheden besproken om de uitvoering praktisch tot stand te brengen met inachtneming van de wettelijke kaders bij het verstrekken van gegevens. Het Ministerie van EZ en RVO zijn bereid om de BO Akkerbouw hierbij verder te ondersteunen en vervolgen het overleg met de sector hierover.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven