Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201721501-31 nr. 441

21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Nr. 441 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 8 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pensioen geen onderdeel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden na de detacheringstermijn;

overwegende dat pensioen een wezenlijk onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden in Nederland;

verzoekt de regering om, in Europees verband te bepleiten dat pensioen onderdeel moet uitmaken van de arbeidsvoorwaarden na de detacheringstermijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Jasper van Dijk