21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Nr. 380 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 augustus 2015

Hierbij ontvangt u het verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 16–17 juli 2015.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Verslag Informele Raad WSBVC 16–17 juli 2015 te Luxemburg

Het Luxemburgse voorzitterschap had meerdere onderwerpen geagendeerd voor deze Informele Raad. Er werd er een brede discussie gevoerd in drie plenaire sessies over de sociale dimensie van de EU, jeugdwerkloosheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Tijdens de eerste sessie werd van gedachten gewisseld over het versterken van de sociale dimensie van de EU en de manieren waarop dit zou kunnen. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. sociale standaarden in het Europees Semester, sociale indicatoren in de macro-economische onevenwichtigheden procedure (MEOP) procedure en/of de wenselijkheid van een sociale eurogroep. Een meerderheid van de lidstaten onderschreef de noodzaak van het versterken van de sociale dimensie van de EU. Over de wenselijkheid van een sociale eurogroep liepen de meningen uiteen. Nederland heeft aangegeven het idee van een sociale eurogroep sympathiek te vinden, maar dat niet-eurozonelanden hiervan niet uitgesloten mogen worden.

In een tweede sessie werd gesproken over de aanpak van jeugdwerkloosheid in de Maghreb-landen Algerije, Marokko en Tunesië. De ministers van deze landen namen ook deel aan dit debat. De aanpak van jeugdwerkloosheid is voor hen een grote sociale, economische en politieke uitdaging. Voor de EU is het ook van belang dat jeugdwerkloosheid in de Maghreb-landen wordt aangepakt. Immers, het gebrek aan (economisch) perspectief bij jongeren kan de stabiliteit in deze regio in gevaar brengen, wat bijvoorbeeld effect kan hebben op migratiestromen. Lidstaten hebben aangegeven welke projecten zij reeds samen met de Maghreb-landen hebben op het terrein van de aanpak van jeugdwerkloosheid. Nederland heeft dit ook gedaan. Daarnaast heeft Nederland gepleit voor samenwerking met de Maghreb-landen om structurele hervormingen in deze landen te bewerkstelligen.

In de laatste plenaire sessie is gesproken over gelijke kansen voor mannen en vrouwen op een veranderende arbeidsmarkt. De lidstaten gaven een overzicht van hun nationale beleid. Zo ook Nederland. Daarnaast kondigde Commissaris Thyssen aan dat-nu de het voorstel voor de Zwangerschapsverlofrichtlijn ingetrokken is door de Europese Commissie- er een nieuw, breder voorstel voor vereniging van «werk en privéverplichtingen» zal komen.

Naar boven