Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201821501-30 nr. 430

21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen

Nr. 430 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN VAN DER LEE

Voorgesteld 24 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Unie streeft naar een Europese interne (digitale) markt met een gelijk speelveld tussen ondernemers;

overwegende dat de huidige situatie met verschillende garantietermijnen in Europa een rem zet op grensoverschrijdende handel door ondernemers in Nederland, wat ten koste kan gaan van de Nederlandse economie en de Nederlandse werkgelegenheid;

overwegende dat Europese harmonisatie van garantietermijnen duidelijkere rechten en rechtsvoorspelbaarheid biedt voor consumenten in de gehele EU en daarnaast een stap zet naar een Europese interne (digitale) markt;

overwegende dat hierbij wordt gekeken naar best practices;

verzoekt de regering om, in Europa te pleiten voor gelijke regels op het gebied van garantietermijnen in Europa met een voldoende niveau van consumentenbescherming, zodat zowel ondernemers als consumenten profiteren van de Europese interne (digitale) markt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Van der Lee