21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen

Nr. 422 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S.

Voorgesteld 7 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat steeds meer mensen en bedrijven op internet aangesloten apparaten kopen, zoals thermostaten, koelkasten en webcams;

overwegende dat dergelijke apparaten vaak onveilig zijn en gehackt worden door criminelen om mensen af te persen of cyberaanvallen mee te plegen, zoals ddos-aanvallen;

constaterende dat de Europese Commissie een voorstel voor vrijwilligere certificering van op internet aangesloten apparaten heeft gepresenteerd;

overwegende dat tijdens het rondetafelgesprek van 7 februari over cybersecurity veel experts pleitten voor verplichte certificering om bedrijven te stimuleren veiligere apparaten te maken;

verzoekt de regering, in de Europese raad te pleiten voor verplichte certificering van op internet aangesloten apparaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Verhoeven

Van den Berg

Naar boven