Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201721501-30 nr. 397

21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen

Nr. 397 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2017

Hierbij bied ik u het verslag aan van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 6 april 2017. Op deze Raad vond een vrije gedachtewisseling over startups, scale-ups en het mkb plaats, zonder besluitvorming. Eurocommissaris Carlos Moedas van onderzoek, wetenschap en innovatie was aanwezig tijdens de Raad.

Tijdens de raad vonden drie parallelle werksessies plaats over:

  • uitdagingen die startups tegenkomen tijdens de opstartfase;

  • het InnovFin financiële instrument voor scale-ups;

  • beursnoteringen voor het mkb.

Daarnaast verkoos Malta een startup als inzending voor «Ideas from Europe», dat onder Nederlands voorzitterschap is geïnitieerd. Dit werd de Maltese startup EasyPeasyCoding, die een methode ontwikkelde om kinderen de beginselen van het coderen te leren.

In dit verslag voldoe ik aan de toezegging die ik heb gedaan in het verslag van het schriftelijk overleg voor deze informele Raad voor Concurrentievermogen om u te informeren over voorbeelden van succesvol startupbeleid die zijn genoemd door andere lidstaten (Kamerstuk 21 501-30, nr. 395).

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen 6 april 2017

De Raad stond in het teken van een informele gedachtewisseling over het startup- en scale-upbeleid. Er waren drie parallelle werksessies over startups, InnovFin en beursnoteringen voor het mkb. Nederland was aanwezig bij de eerste werksessie over startups.

Tijdens de plenaire sessie benadrukte Eurocommissaris Moedas de noodzaak voor meer innovatieve regelgeving en noemde als voorbeeld de Nederlandse Green Deals – nu op Europees niveau toegepast als Innovation deals – en het door Nederland geïnitieerde Ideas from Europe. Green Deals vormen een interactieve werkwijze waarmee de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving ruimte geeft, bijvoorbeeld door belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen. Ideas from Europe is gericht op het internationaal opschalen van startups door het verbinden van ondernemers met relevante stakeholders. De Eurocommissaris benadrukte de vele initiatieven van de Commissie ter bevordering van startups en scale-ups zoals samengevat in het door de Commissie gepubliceerde starters- en opschalingsinitiatief (BNC-fiche; Kamerstuk 22 112, nr. 2267). Meer algemeen werd door diverse deelnemers het belang van aantrekken van talent en een betere toegang tot durfkapitaal beaamd.

In de werksessie over startups presenteerden twee startups, het Nederlandse Ioniqa, dat PET-flessen recyclet en het Italiaanse Progetto Quid, dat kleding maakt van restmaterialen, hun resultaten en uitdagingen. De startups noemden als voornaamste uitdagingen administratieve lasten, netwerkmogelijkheden en de fragmentatie van de Europese markt. Daarop gaf Duitsland aan vooral in te zetten op meer netwerkmogelijkheden voor startups en scale-ups en dat het voor deze bedrijven microkredieten uit het Europees sociaal fonds beschikbaar stelt. Italië stimuleert sociaal werkgeverschap door een belastingkorting voor bedrijven die werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Het Nederlandse Ioniqa had veel steun van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, dat hen begeleidde in het aanvragen van diverse Europese fondsen.