21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen

Nr. 286 MOTIE VAN DE LEDEN BEMMEL EN ELISSEN

Voorgesteld 29 mei 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een aantal landen reeds heeft aangekondigd het ACTA-verdrag definitief niet meer te ondertekenen;

overwegende dat de Europese rapporteur Martin inmiddels erkent dat er aan dit verdrag veel meer risico's zitten dan voordelen;

overwegende dat de rechten van de individuele internetgebruiker met dit verdrag in gevaar komen;

constaterende dat Nederland tot nu toe een van de landen is die het verdrag nog niet heeft ondertekend;

verzoekt de regering, het ACTA-verdrag definitief niet meer te ondertekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bemmel

Elissen

Naar boven