21 501-20 Europese Raad

Nr. 999 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld 30 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de voorzitter van de Europese Commissie heeft aangegeven dat hij in het najaar met een nieuw voorstel komt om de spreiding van asielzoekers verplicht en automatisch te maken, dus zonder verdere goedkeuring door de lidstaten;

verzoekt de regering, hier krachtig afstand van te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes

Naar boven