Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201521501-20 nr. 964

21 501-20 Europese Raad

Nr. 964 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 24 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onze democratische rechtsstaat en waarden zoals menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, rechtsgelijkheid en bescherming van milieu en mensenrechten gewaarborgd moeten blijven;

spreekt uit dat TTIP geen geschillenbeslechting mag bevatten die afbreuk doet aan ons nationale rechtssysteem en onze democratische besluitvorming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Van Bommel

Klaver

Omtzigt