21 501-20 Europese Raad

Nr. 885 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 25 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verdrinking van bootvluchtelingen naar Europa een humanitaire tragedie is;

verzoekt de regering, ervoor te ijveren dat de problematiek rondom de vluchtelingen naar Europa prioriteit wordt van de nieuwe Commissie en bij de zoektocht naar een integrale oplossing voor deze problematiek de aanbevelingen van de Raad van Europa te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Schouw

Segers

Van Bommel

Naar boven