21 501-20 Europese Raad

Nr. 865 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2014

Mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken bericht ik u als volgt.

Dinsdag 27 mei vindt een informeel diner plaats van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten. Dit diner is georganiseerd door de voorzitter van de Europese Raad, dhr. Van Rompuy, om de uitkomsten van de verkiezingen van het Europees Parlement te bespreken en een eerste gedachtewisseling te hebben over de Europese agenda voor de komende legislatuur.

In reactie op het verzoek van het lid Omtzigt (CDA) bij de regeling van werkzaamheden van heden (Handelingen II 2013/14, nr. 85, Regeling van Werkzaamheden), zal het kabinet u deze week een brief sturen met de Nederlandse inzet ten aanzien van dit informele diner.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Naar boven