21 501-20 Europese Raad

Nr. 861 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 14 mei 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de ideeën om de gele kaart te versterken en de invoering van een rode kaart voor nieuwe en bestaande regelgeving interessant vindt;

verzoekt de regering, hiervoor binnen vijf maanden concrete voorstellen uit te werken en die aan de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven