Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201421501-20 nr. 847

21 501-20 Europese Raad

Nr. 847 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 18 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op dit moment onvoldoende zichtbaar is of in Nederland vermogens gestald zijn die op corrupte wijze verkregen zijn en wie de uiteindelijke belanghebbende van deze vermogens zijn;

overwegende dat de Algemene Rekenkamer vastgesteld heeft dat er jaarlijks 16 miljard euro in Nederland wordt witgewassen;

overwegende dat inzicht in de herkomst en de vraag wie de eigenaren zijn van de in Nederland gestalde vermogens nodig is om witwassen en belastingontduiking te voorkomen;

overwegende dat een meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met een voorstel voor een openbaar register van uiteindelijke belanghebbenden;

verzoekt de regering, zich in de Raad van Ministers actief in te zetten voor een openbaar register van uiteindelijke belanghebbenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver