Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201421501-20 nr. 822

21 501-20 Europese Raad

Nr. 822 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2013

Hierbij stuur ik u reactie op het verzoek van de leden Omtzigt (CDA) en Van Bommel (SP) tijdens de Regeling van Werkzaamheden van heden.

Morgen staat een plenair debat gepland over de agenda van de Europese Raad van 19 en 20 december a.s. Afgelopen vrijdag heeft het kabinet u geïnformeerd over de Nederlandse inzet voor deze bijeenkomst via de geannoteerde agenda. Naar het oordeel van het kabinet kunnen de vragen van de genoemde leden bij dit debat worden betrokken.

Conform de afspraken met uw Kamer kan het kabinet niet reageren op vertrouwelijke documenten die onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Europese Raad zijn opgesteld.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte