21 501-20 Europese Raad

Nr. 791 MOTIE VAN HET LID SERVAES C.S.

Voorgesteld 21 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de financiële crisis op sociaal gebied diepe sporen nalaat in diverse Europese lidstaten, onder andere in de vorm van de hoge en nog altijd stijgende (jeugd)werkloosheid;

van oordeel dat de sociale consequenties van de eurocrisis, waaronder stijgende (jeugd)werkloosheid en armoede een negatieve invloed hebben op de stabiliteit in de eurozone;

overwegende dat Frankrijk en Duitsland recentelijk een initiatief aankondigden ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid;

verzoekt de regering, prioriteit te geven aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de Europese Unie en zich zo veel mogelijk aan te sluiten bij de Frans-Duitse initiatieven op dit terrein,

en gaat over tot de orde van de dag.

Servaes

Klaver

Koolmees

Van Bommel

Naar boven