Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-20 nr. 759

21 501-20 Europese Raad

Nr. 759 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld 27 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de digitale economie cruciaal is om de Europese Unie in de toekomst concurrerend te houden en concurrerender te maken;

constaterende dat het budget voor de Digitale Agenda in het voorstel van de Commissie 9 miljard was, in het voorstel van voorzitter Van Rompuy werd verlaagd tot 7 miljard en in het uiteindelijke akkoord uitkwam op 1 miljard;

verzoekt de regering, bij de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement de eventuele inzet van het Europees Parlement om het budget van de disproportioneel gekorte Digitale Agenda te verhogen in de richting van het niveau van het Commissievoorstel ten koste van cohesie en landbouw te steunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Verheijen

Servaes