Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-20 nr. 758

21 501-20 Europese Raad

Nr. 758 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD

Voorgesteld 27 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet akkoord is gegaan met een nieuwe begroting voor de Europese Unie, het zogenaamde Meerjarig Financieel Kader;

overwegende dat de landbouwbudgetten onvoldoende zijn gedaald en de innovatiegelden onvoldoende zijn gestegen;

constaterende dat het Europees Parlement aanstuurt op heronderhandelingen waarmee een kans ontstaat om de begroting te verbeteren;

constaterende dat er ieder jaar geld uit de begroting onbesteed blijft;

verzoekt de regering, in te zetten op het principe dat onbesteed geld zo veel mogelijk wordt geïnvesteerd in kennis en innovatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold