Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-20 nr. 757

21 501-20 Europese Raad

Nr. 757 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 27 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Europese Rekenkamer voor de achttiende keer de uitgaven van de Europese begroting niet volledig heeft goedgekeurd;

overwegende dat het draagvlak voor de Europese Unie afhankelijk is van transparantie over de besteding van Europese gelden en lidstaten;

constaterende dat de controle op de uitgaven door middel van een nationale goedkeuringsverklaring niet is geregeld bij de onderhandelingen over de meerjarenbegroting;

constaterende dat solidariteit tussen lidstaten ondermijnd wordt door onduidelijkheid over de nationale bestedingen van de EU-gelden;

verzoekt de regering, de transparantie en openheid van deze bestedingen af te dwingen door een uitspraak te vragen van het Europees Hof van Justitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt