Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-20 nr. 755

21 501-20 Europese Raad

Nr. 755 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 27 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de EU zich met te veel zaken bemoeit en dat dit ook geldt voor het opleggen van de manier waarop lidstaten om moeten gaan met de landen en gebieden overzee;

overwegende dat het besluit hieromtrent overbodig is en geen meerwaarde heeft;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de EU niet langer (middels een LGO-besluit) oplegt hoe de lidstaten om dienen te gaan met de zogenaamde landen en gebieden overzee,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma