21 501-20 Europese Raad

Nr. 743 MOTIE VAN HET LID VERHEIJEN C.S.

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Rekenkamer het al 18 jaar niet lukt, een betrouwbaarheidsverklaring over de Europese begroting af te geven;

constaterende dat slechts vier landen, waaronder Nederland, een EU-lidstaatverklaring kunnen overleggen;

constaterende dat het tijdens de onderhandelingen over een nieuw Financieel Reglement niet is gelukt deze lidstaatverklaringen verplicht te stellen;

verzoekt de regering, onverkort te blijven wijzen op de noodzaak van het verplicht stellen van lidstaatverklaringen en hierop in te zetten bij toekomstige onderhandelingen;

verzoekt de regering voorts, zich in te zetten voor zichtbare verbetering in de beheersings- en verantwoordingssystematiek zodat het foutenpercentage daalt en binnen de toelaatbare marges komt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verheijen

Servaes

Omtzigt

Naar boven