21 501-20 Europese Raad

Nr. 735 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 5 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Brussel van plan is een aanzienlijk bedrag uit te trekken om kritische geluiden op sociale media over Europa van repliek te dienen;

overwegende dat een dergelijke inzet een ongewenste inmenging is in de vrijheid van meningsuiting en meningsvorming van Europese burgers;

verzoekt de regering, uiterste inspanning te getroosten om het Europese initiatief tot beïnvloeding van gedachtevorming op sociale media af te wijzen en te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven