21 501-20 Europese Raad

Nr. 732 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN SLOB

Voorgesteld 5 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Tweede Kamer via een motie heeft uitgesproken dat de bepalingen van de Nederlandse Grondwet in geval van twijfel zo dienen te worden uitgelegd, dat het Europees integratieproces daardoor niet wordt belemmerd (15 049, nr. 16);

overwegende dat genoemde motie feitelijk oproept tot een per definitie EU-conforme grondwetsinterpretatie;

herroept de motie op stuk nr. 16 (15 049) en spreekt uit dat de bepalingen van de Nederlandse Grondwet op gangbare wijze worden uitgelegd conform de oogmerken en overwegingen van de Nederlandse wetgever,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Slob

Naar boven