21 501-20 Europese Raad

Nr. 697 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 21 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat synergie kan worden bereikt door ontwikkelingssamenwerking in Europees verband te organiseren;

overwegende dat Van Rompuy voorstelt, te bezuinigen op het Europees Ontwikkelingsfonds voor de armste landen;

overwegende dat Europese lidstaten hun nationale budget voor ontwikkelingssamenwerking verlagen;

verzoekt de regering, zich in te zetten voor het op peil houden van het Europees Ontwikkelingsfonds voor de armste landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Naar boven