Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-20 nr. 685

21 501-20 Europese Raad

Nr. 685 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voedselschaarste en voedselzekerheid grote mondiale uitdagingen zijn;

overwegende dat Nederland een sterk economisch handelsbelang heeft op het gebied van agrarische productie en innovatie;

constaterende dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt gemoderniseerd van inkomenssubsidie naar doelgerichte betalingen ter ondersteuning van marktoriëntatie, concurrentiekracht en innovatie;

constaterende dat Nederland met een innovatieve agrarische sector kansen heeft om een leidende rol te spelen in het bieden van oplossingen voor voedselschaarste en voedselzekerheid;

constaterende dat het terugschroeven van gelden voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid ten koste kan gaan van de kracht van de agrarische sector en tot verdere ongewenste schaalvergroting kan leiden;

spreekt uit dat bij de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2014–2020 binnen een nominaal gelijkblijvend budget voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid meer wordt bestemd voor agrarische innovatie ter bestrijding van voedselschaarste,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt