Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-20 nr. 681

21 501-20 Europese Raad

Nr. 681 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland met de Europese Unie onderhandelt over een nieuw Meerjarig Financieel Kader (MFK);

overwegende dat Nederland fors minder wil afdragen aan de Europese Unie;

overwegende dat Nederland de afgelopen jaren de grootste nettobetaler aan de Europese Unie was;

overwegende dat de Britse premier David Cameron zijn onderhandelingspositie kracht bijzet door te dreigen met een veto indien er geen goede deal voor Groot-Brittannië uitkomt;

verzoekt de regering, een soortgelijke positie als Groot-Brittannië in te nemen door eveneens te dreigen met een veto,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener