Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-20 nr. 680

21 501-20 Europese Raad

Nr. 680 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat reeds volop gespeculeerd wordt over een derde steunpakket en/of uitstel van betaling voor Griekenland;

overwegende dat dit onderwerp mogelijk ter sprake zal komen op de aanstaande Europese top;

verzoekt de regering, in geen geval akkoord te gaan met een derde steunpakket aan Griekenland, dan wel uitstel van betaling door Griekenland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener