Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-20 nr. 677

21 501-20 Europese Raad

Nr. 677 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tijdens de Europese Raad gesproken zal worden over mogelijke verdere aanscherping van de begrotingsregels en de handhaving ervan;

overwegende dat recentelijk de regels van het Stabiliteits- en Groeipact zijn aangescherpt en het begrotingspact nog van kracht moet worden;

van mening dat de huidige crisis ook vraagt om Europese afspraken die meer investeringen mogelijk maken;

verzoekt de regering, niet in te stemmen met afspraken voor een verdere aanscherping van de begrotingsafspraken of de handhaving ervan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies