Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-20 nr. 676

21 501-20 Europese Raad

Nr. 676 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tijdens de Europese Raad gesproken zal worden over het versterken van de democratische legitimiteit en verantwoording van Europese besluitvorming;

constaterende dat er vele voorstellen zijn die versterking van het Europees Parlement als voornaamste middel zien om die democratische legitimiteit en verantwoording te versterken;

van mening dat versterking van de Europese democratie vooral ook vraagt om een versterking van de positie van nationale parlementen;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen die de positie van nationale parlementen in de Europese besluitvorming versterkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies