Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201221501-20 nr. 660

21 501-20 Europese Raad

Nr. 660 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt haar steun uit voor het genomen besluit dat «wanneer er een doelmatig enkelvoudig toezichtmechanisme, waarbij ook de ECB is betrokken, voor de banken in de eurozone wordt ingevoerd, het ESM op grond van een reguliere beslissing de mogelijkheid kan hebben banken rechtstreeks te herkapitaliseren», zoals verwoord in de verklaring van de top van de eurozone op 29 juni 2012,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Van Haersma Buma

Samsom

Sap