21 501-20 Europese Raad

Nr. 643 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld 27 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kennis en innovatie motoren zijn van economische groei en dat Nederlandse R&D-bedrijven en wetenschappers zich steeds meer richten op Europese fondsen;

constaterende dat de aangenomen motie-Lucas c.s. pleit voor verlaging van de Europese cohesie-, landbouw- en structuurfondsen en het op peil houden van Europese investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie;

overwegende dat het wenselijk is dat Europese budgetten voor kennis en innovatie niet alleen op peil blijven, maar binnen de EU-begroting stijgen om economische groei structureel te stimuleren;

verzoekt de regering, om in te zetten op een verschuiving van minstens 10 mld. per jaar van cohesie-, landbouw- en structuurfondsen naar Europese onderzoeks- en innovatiebudgetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Samsom

Sap

Naar boven