21 501-20 Europese Raad

Nr. 546 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKHOFF EN ORMEL

Voorgesteld 22 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de voorzitter van de Europese Commissie Barroso kenbaar heeft gemaakt een Europese Financial Transaction Tax als eigen middel voor de EU te willen invoeren;

overwegende, dat dit een aanslag op de Europese financiële sector zou kunnen betekenen van honderden miljarden euro's, en dat Europese landen met een stevige financiële sector onevenredig zouden bijdragen aan de Europese begroting;

roept de regering op zich in de Europese Raad te verzetten tegen het invoeren van een Europese FTT als eigen middel van de Europese Unie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkhoff

Ormel

Naar boven