21 501-20 Europese Raad

Nr. 537 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S.

Voorgesteld 22 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Europese Commissie elk jaar in juni landenspecifieke aanbevelingen publiceert op grond van een analyse van de nationale hervormingsprogramma's;

overwegende, dat deze aanbevelingen van belang zijn voor de discussie in de EU-lidstaten;

verzoekt de regering de specifieke aanbevelingen voor Nederland een eigenstandige plaats te geven in de departementale begrotingen, zodat duidelijk is hoe met de aanbevelingen wordt omgegaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Braakhuis

Plasterk

Van Bommel

Naar boven