Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-20 nr. 523

21 501-20 Europese Raad

Nr. 523 MOTIE VAN HET LID BLANKSMA-VAN DEN HEUVEL C.S.

Voorgesteld 23 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het ESM alleen in het uiterste geval moet worden gebruikt en dat de risico’s voor landen die leningen en garanties verstrekken, maximaal dienen te worden beperkt;

verzoekt de regering de volgende zaken expliciet te borgen in de definitieve vormgeving:

  • 1. alle leningen en garanties van het ESM dienen een «preferred creditor»-status te hebben ten opzichte van alle private bondhouders. De ESM-leningen en -garanties moeten dus altijd geheel buiten herstructureringen te blijven;

  • 2. het International Monetair Fonds dient bij elke lening/garantie een actieve bijdrage te leveren in de vorm van zowel een lening als expertise;

verzoekt de regering tevens voor 1 juni 2011 de volledige technische en juridische uitwerking van het ESM aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Blanksma-van den Heuvel

Harbers

Slob