Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-20 nr. 518

21 501-20 Europese Raad

Nr. 518 MOTIE VAN HET LID PLASTERK

Voorgesteld 23 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat directe belastingen behoren tot het domein van de nationale soevereiniteit;

overwegende, dat de vennootschapsbelasting een directe belasting is;

constaterende, dat in het europact wordt gesteld dat een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting kan worden ontwikkeld en dat hier binnen enkele weken een wetgevingsvoorstel voor zal komen;

van mening, dat de consequenties van een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de Nederlandse schatkist en economie niet in kaart zijn gebracht;

spreekt uit, nu niet akkoord te gaan met het in gang zetten van een gemeenschappelijke grondslag voor de vennootschapsbelasting;

en verzoekt de regering de impact van deze maatregel op de Nederlandse economie in kaart te brengen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Plasterk