21 501-20
Europese Raad

nr. 367
BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2007

In navolging op het verslag van de Europese Raad van 21 tot en met 23 juni jl. (21 501-20, nr. 362), bieden wij u, mede namens de minister-president, hierbij de gedetailleerde toelichting op het mandaat van de Intergouvernementele Conferentie over de wijziging van de Europese verdragen aan1.

De minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. Verhagen

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

F. C. G. M. Timmermans


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven