21 501-20 Europese Raad

Nr. 1788 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 23 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland sinds het instellen van de sancties veel minder tegoeden van mensen op de sanctielijst bevroren heeft dan een aantal andere EU-landen;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat alle beschikbare fiscale gegevens, inclusief APA en ATR, binnen 48 uur beschikbaar zijn voor alle autoriteiten in Nederland die toezicht houden op de naleving van de sancties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Koekkoek

Piri

Van der Lee

Van der Plas

Eppink

Jasper van Dijk

Kuzu

Bisschop

Naar boven