Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202121501-20 nr. 1606

21 501-20 Europese Raad

Nr. 1606 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 30 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat China systematisch dissidenten, religieuze en andere minderheden onderdrukt;

overwegende dat er in de provincie Xinjiang sprake is van systematische ernstige mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoerse bevolking;

overwegende dat het van groot belang is dat op onafhankelijke wijze feiten verzameld worden over dergelijke mensenrechtenschendingen;

verzoekt de regering, zich met EU-lidstaten in te spannen voor de komst van een bewijzenbank naar het voorbeeld van de onderzoekmechanismen voor Syrië en Myanmar, waarin bewijzen van Chinese mensenrechtenschendingen worden verzameld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Omtzigt

Ploumen

Van den Nieuwenhuijzen

Sjoerdsma