21 501-20 Europese Raad

Nr. 1299 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN ASSCHER

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland er publiekelijk op inzet om de meerjarenbegroting niet te verhogen;

overwegende dat Nederland tegelijk de meerjarenbegroting wil moderniseren en nieuwe prioriteiten kiest;

verzoekt de regering, om inzicht te verschaffen in de financiële consequenties van de Nederlandse inzet voor modernisering en nieuwe prioriteiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Asscher

Naar boven