21 501-20 Europese Raad

Nr. 1274 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 13 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit Europees onderzoek van de Fundamental Rights Agency blijkt dat ervaren moslimdiscriminatie in Europa is toegenomen;

van mening dat discriminatie op fundamentele wijze in strijd is met de grondbeginselen van de Europese Unie;

verzoekt de regering om in Europees verband te pleiten voor een Europese alliantie tegen moslimdiscriminatie en om in Europees verband de inzet tegen moslimdiscriminatie te bekrachtigen met gedeelde inzet en een gedeeld pakket van maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Naar boven