Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201821501-20 nr. 1265

21 501-20 Europese Raad

Nr. 1265 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN GROOTHUIZEN

Voorgesteld 13 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Amnesty International in een rapport over het misbruik van migranten in detentiecentra in Libië aanbeveelt, onafhankelijke mensenrechtenmonitoring in te stellen;

overwegende dat er deze zomer al een EU-monitoringsmechanisme voor de Libische kustwacht is opgericht maar dat deze nog niet voldoende functioneert;

verzoekt de regering, tijdens de Europese Raad er vol op in te zetten dat de werkzaamheden van de Libische kustwacht daadwerkelijk onafhankelijk gemonitord gaan worden door het EU-monitoringsmechanisme zodat er een eind kan komen aan deze mensenrechtenschendingen;

verzoekt de regering voorts de Kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Groothuizen