21 501-20 Europese Raad

Nr. 1243 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 21 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de verspilling van belastinggeld in het kader van de EU-begroting het draagvlak onder Europese samenwerking ondermijnt;

constaterende dat onbekend is hoeveel het rondpompen van geld tussen de lidstaten en Brussel jaarlijks kost;

verzoekt de regering, te laten onderzoeken welk bedrag de Nederlandse overheden jaarlijks kwijt zijn aan de uitvoeringskosten van de EU-begroting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Naar boven