21 501-20 Europese Raad

Nr. 1228 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 9 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Verenigd Koninkrijk middels een artikel 50-brief te kennen heeft gegeven dat het voornemens is om de Europese Unie te verlaten en dat hierdoor een onderhandelingstraject zal worden ingezet;

constaterende dat het resultaat van deze onderhandelingen vele gevolgen kan hebben voor de economische positie van Nederland en de economische positie van Nederland in de interne markt van de Europese Unie;

verzoekt de regering om, parallel aan het traject van de onderhandelingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, blijvend te onderzoeken wat de mogelijke (economische) kansen zijn van de wijze van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie voor het Nederlandse bedrijfsleven en hoe deze kansen zouden kunnen worden verzilverd;

verzoekt de regering tevens om, de Kamer hier op regelmatige basis over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Naar boven