21 501-20 Europese Raad

Nr. 1166 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN SJOERDSMA

Voorgesteld 8 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Rusland in de VN-Veiligheidsraad zeer recentelijk het veto heeft uitgesproken tegen een resolutie die opriep tot het beëindigen van bombardementen op Aleppo in Syrië en een staakt-het-vuren om humanitaire hulp mogelijk te maken;

overwegende dat Europese eensgezindheid het beste antwoord is op het Russische buitenlandse beleid dat leidt tot destabilisering van Europa's grenzen;

overwegende dat dit niet alleen gaat om de Krim en Oost-Oekraïne maar ook om bijvoorbeeld Syrië en de honderdduizenden onschuldige burgers die in Aleppo in de val zitten;

verzoekt de regering, zich in te zetten voor extra sancties namens de Europese Unie op Rusland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Sjoerdsma

Naar boven