21 501-20 Europese Raad

Nr. 1165 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN THIEME

Voorgesteld 8 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, uitvoering te geven aan artikel 11 van de Wet raadgevend referendum en per direct over te gaan tot het indienen van een intrekkingswet inzake de goedkeuring van het associatieverdrag EU-Oekraïne,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Thieme

Naar boven