21 501-20 Europese Raad

Nr. 1144 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 14 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een nieuw EU-27-gremium gevormd wordt;

constaterend dat er geen formele stukken en formele kabinetsinzet beschikbaar is voor dit gremium, zodat controle op deze nieuwe toppen zeer problematisch dreigt te worden;

constaterend dat de regering zelf zegt te streven naar een betere transparantie;

verzoekt de regering, de Kamer voor elke vergadering de uitnodigingsbrief, relevante stukken en kabinetsinzet te sturen en na afloop een verslag;

verzoekt de regering tevens, ernaar te streven dat de informatievoorziening over deze toppen op EU-niveau geborgd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven