21 501-20 Europese Raad

Nr. 1136 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1108

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Europees parlement, de Raad van Europa en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de wreedheden begaan door ISIS tegen de Yezidi’s, christenen en andere etnische en religieuze minderheden als misdaden tegen de menselijkheid en genocide hebben gekwalificeerd;

verzoekt de regering, de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) te vragen om een gemeenschappelijk adviesrapport voor te bereiden aangaande de vraag of de bovengenoemde wreedheden kunnen worden gekwalificeerd als genocide zoals is vastgelegd in het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van Genocide;

verzoekt de regering, dit advies leidend te laten zijn voor de politieke vraag of de bovengenoemde situatie aangemerkt dient te worden als genocide en vervolgens haar beleid hierop aan te passen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Bisschop

Knops

Naar boven