21 501-20 Europese Raad

Nr. 1119 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 13 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat Nederland niet afhankelijk mag zijn van de EU en van Turkije om de asielproblematiek op te lossen;

verzoekt de regering, het heft in eigen hand te nemen door de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma

Naar boven